Man klär på sig och kammar sig. Man städar, pixtrar och ställer i ordning hemma. Man är noga med sitt sätt att gå, stå och uttrycka sig. Allt för att skapa ett bra första intryck på dem man träffar, ty det är just detta som kommer att öppna eller stänga dörrar i framtiden. Detta är minst lika viktigt när det gäller bearbetandet av kalla kunder på ett företag, och detta vet Concito Consulting. Därför tar de hand om den del av marknadsföringen som kan uppfattas som jobbigast: det att kontakta potentiella nya klienter och bearbeta dem så att de förstår värdet av den produkt eller tjänst som du erbjuder. På så sätt kan du lätt kontakta dem och utöka din verksamhet på ett smidigt sätt.

Marknadsanalys som leder till produktiv kundkontaktMötesbokning

Concito Consultings mål är att driva nya affärer till din verksamhet, genom marknadsföring, mötesbokning och telekommunikation. För att kunna göra detta på bästa sätt utgår de från att ta reda på hur din målgrupp tänker, de förväntningar de har och marknadens aktuella läge. Redan från början tar de fram statistik som hjälper dig uppskatta hur mycket du kan vinna på mötesbokning. Marknadsanalysen som utförs efter detta genererar reella leads som kan hjälpa dig initiera kontakt med potentiella kunder. På detta sätt underlättas saluprocessen och du kan börja driva nya affärer.

Så fungerar Concito Consulting

Processen för mötesbokning hos Concito Consulting kan se ut så här:

  • Marknadsanalysen – Vid detta steg kontaktar Concito en grupp kunder och tar reda på vilken uppfattning de har om din verksamhet. Här redogör de för detaljer som rådande konkurrens, förväntningar på tjänsten/produkterna, efterfrågan och den generella upplevelsen av ditt varumärke.
  • Workshop: Det är här Concito och du arbetar tillsammans för att fördjupa förståelsen av din verksamhet, och på så sätt fixa en lyckad mötesbokning.
  • Själva mötesbokningen är det steg då Concitos personal kontaktar potentiella kunder och ser till så att de förstår värdet av de tjänster eller produkter som du erbjuder.
  • Du får tillgång till de leads som införskaffats under mötesbokningen, och kan använda dig av dessa för att utöka din verksamhet.