Varje år grundas runt 70 000 företag i Sverige och över fjorton procent av dessa inom branschkategorin som inkluderar handel. Den som bestämmer sig för att starta en webbutik har troligtvis ett brinnande intresse för varorna som ska säljas i butiken. Eller så har butiksgrundaren kanske hittat en ny nisch och drivs av den hägrande möjligheten att göra en god förtjänst. Oavsett var entreprenörens driv kommer ifrån kan det vara värt att hålla i åtanke att det nya företaget har bäst möjligheter att nå sina mål om det har ordning på sin egen ekonomi. Ganska få entreprenörer har väl egentligen någon större lust att grotta ned sig i administration och redovisning. Dessvärre är den tråkiga nyheten att det är svårt att slippa undan.

Vilka regler gäller?

Varje företag i Sverige är bokföringsskyldigt. Detta innebär att man ska föra en löpande bokföring under året i grundbok, och i systematisk ordning i huvudbok. Man är också skyldig att arkivera sin bokföring på ett ordnat och tryggt sätt under sju år. Årligen ska bokföringen sammanställas i en redovisning och vid räkenskapsårets slut ska man göra ett bokslut. Hösten 2010 togs revisionsplikten bort för mindre företag, dock finns en gräns vid en omsättning på 3 miljoner kronor.

Företagets bokföring är inte bara viktigt av lagliga skäl. Till exempel kan ett växande företag behöva söka banklån eller checkkredit för att finansiera expansionen, och då kommer banken att vilja granska redovisningen för att se att företaget går bra.

Webbutikens stomme

Att redovisningen är viktig gör den tyvärr inte mer spännande. Som tur är finns det inga regler som förbjuder företag från låta någon annan sköta redovisning åt dem. Just för att det är så viktigt att bokföringen blir rätt kan det rent av vara förståndigt att ta hjälp av en expert. Även i mindre förtag är detta logiskt då entreprenörer kan tillföra mer genom att lägga sin tid på företagets kärnaktiviteter istället för administrativa uppgifter.

I Malmö kan den som vill ha hjälp med redovisning – och råd om hur ett företags ekonomi bör skötas – vända sig till revisionsfirman Effektiv Redovisning. Bland annat kan Effektiv Redovisning hjälpa till med:

  • Löpande redovisning
  • Årsberättelser
  • Balansräkningar
  • Finansieringskalkyler.

Om tillfälligheten verkligen gynnar det förberedda sinnet så börjar ett gynnsam företagsprojekt med ordning och reda i bokföringen, hur träigt det än må låta.