Det finns fortfarande många hushåll i landet som inte gått över till förnyelsebar energi, utan sitter kvar på sin oljepanna i källaren. Dessvärre är oljepannan inte bara en miljöbov. Den är även dyr i drift och sänker värdet på bostaden eftersom den inte hållbar för framtiden. Det på grund av att olja inte alltid kommer att vara tillgänglig. Vissa påstår att vi har ca 50 år kvar innan oljan är slut. Men även för att det garanterat kommer att komma hårdare krav på självförsörjande bostäder. Redan idag är fastigheter som värms av förnyelsebar energi högre värderade än de med föråldrade värmesystem.

Olika typer

När det gäller förnyelsebart handlar det om en miljövänlig metod som tar lagrad energi på ett effektivt sätt utan att påverka naturen i övrigt. Det gäller Vind, vatten och solpanel. Med värmen är det främst värmepumpar som:

  • BergvärmeVärmepump
  • Sjövärme
  • Ytvärme
  • Luftvärme

Fördelar

Det finns många bra fördelar med värmepumparna och främst handlar det om att du sparar stora värmekostnader med pumpen som hämtar ”gratis” energi från naturen. Men även att den är lätt att hantera och kräver sällan service.