En del av oss kommer ihåg tider då avfall var något som helt osorterat deponerades utan någon tanke på konsekvenserna. Farligt avfall blandades med osorterat material.

tegelGifter från avfallet kunde ostört söka sig ner genom jorden till grundvattennivån för att där spridas vidare med vattnet. I de fall man brände avfall sökte sig röken upp i atmosfären för att med vindarna sprida sig långa sträckor. I ett hörn av deponin fanns avfallsrester i olika stadier av förruttnelse som vilda djur kom och åt av samtidigt som de riskerade att få i sig delar av mindre lämplig djurföda.

Om man förr i tiden råkade bo vid ett vattendrag så trodde man att avfallsproblemet löser sig på ett annat sätt. Det är bara att slänga allt i vattnet så försvinner det av sig självt, tills man såg att plastrester så småningom flyter in på land igen eller fastnar i fiskenät.

Modern avfallshantering

Som tur är finns numera en adekvat avfallshantering som ofta sker i kommunal regi. Det innebär att både privathushåll och företag källsorterar sina sopor. Medan privatpersoner som bor i hyres- och bostadsrättslägenheter har en ganska hög standard i de flesta kommuner när det gäller avfallshantering kan det skilja sig mer bland industriföretagen. Som företag finns det en privat marknad för att t.ex. hyra container i Lund, Stockholm, Göteborg eller den ort företaget befinner sig på. Källsorterat avfall kan återvinnas. Med andra ord är den enes sopor den andres guld. Ifall den här källsorteringen inte hade funnits hade miljön påverkats på flera olika sätt.

Farligt avfall hade hamnat ut i miljön och i vårt kretslopp. Det innebär att djur lågt nere i näringskedjan kan äta växter som är kontaminerade. Dessa djur kan i sin tur bli uppätna av rovdjur som i sin tur kan bli uppätna av rovdjur ännu högre upp i näringskedjan. I toppen av en sådan näringskedja finns örnar, vargar, björnar och människor. Eftersom miljögifter ackumuleras i toppen av en näringskedja kan avfall som slängs i naturen få stora effekter på just de varelserna som har slängt ut gifterna i vår miljö. Hur miljögifterna påverkar människan forskar man fortfarande på.

Tänk på naturen

En annan anledning att inte slänga avfall i vår miljö är att våra vattendrag kan förorenas. Utan rent sötvatten klarar vi oss inte länge och att rena kontaminerat vatten är dyrt. Dessutom kommer växter övriga levande varelser att dricka av det förorenade vattnet och på så sätt få i sig gifter.

En del av de gifter som hamnar i miljön blir kvar i jorden. När jorden innehåller gifter kan det bli dyrt att forsla bort förorenad jord. Många i Sverige kommer ihåg en av de stora miljöskandelarena i landet. Det gäller miljöskandalen i Teckomatorp där saneringen av det förorenade området beräknas ha kostat samhället över 180 miljoner kronor hittills.

Numera anser man att avfall är en resurs och återvinner det man kan. I framtiden får vi försöka återvinna ännu mer av resurserna vi slänger.