Det perfekta boendet uppnås inte av en slump. Likt odlandet av en saftig, söt frukt krävs det oftast flera år av tålamod, planering och slit, i synnerhet om det är ett hem man delar med en partner. Först träffar man den man vill dela sitt liv med, sedan testar man varandra som personer under flera månader eller till och med år innan man investerar i ett gemensamt boende. På vägen gifter man sig kanske och skaffar barn. Konstant jobbar man för att förbättra och anpassa boendet efter behov och smak. Så, den dagen då man äntligen känner sig nöjd, händer det som drabbar alltfler äktenskap: man växer isär, vardagen tar ut sin rätt, man drabbas av någon form av existentiell kris – vad det än må vara så bestäms i slutändan att skilsmässa är det bästa för alla inblandade. Även när man vet med sig att den begärs av rätt anledningar förblir ändå skilsmässan ett tungt moment. Att förlora den familjesituation man vant sig vid kan vara omvälvande nog, att dessutom riskera att förlora boendet man så mödosamt byggt upp är ett extra orosmoment. Det är då som en skilsmässoadvokat kan vara ovärderlig, och detta är något advokatbyrån Jan F. Urwitz har förstått.

En bedömning fri från känslorAdvokat

Att anlita en skilsmässoadvokat är ett steg som man kan dra sig för. Det sätter en prägel av oåterkallelighet på skilsmässoplanerna och för dessutom in en specialist i diskussionerna, en person som bedömer läget med sval blick. Många tror de gör sig själva och sin partner en tjänst genom att istället försöka reda ut skilsmässan på egen hand. Men just att ha hjälp av någon som är expert på skilsmässor och familjerätt kan i slutändan vara det som gynnar en mest, såväl relationsmässigt som materiellt. I egenskap av utomstående expert kan en advokat göra en bedömning av situationen som inte färgas av känslor och också vara den som eventuellt missnöje från partnern riktas emot. Detta kan i själva verket vara ett sätt att undvika att sätta onödig press på relationen mellan de före detta äkta makarna.

Hjälp i familjefrågor

Advokatbyrån Jan F. Urwitz kan hjälpa till i följande familjerelaterade frågor:

  • Skilsmässa
  • Familjerätt och vårdnadsärenden
  • Umgängesrätt
  • Arvsrätt.

Att bryta upp et hushåll är ofrånkomligen en prövning men att anlita en advokat med engagemang kan bidra till att inte göra den mödosammare än vad den måste vara.