När någon avlider finns det mycket som de efterlevande måste göra. Det handlar om att ordna den avlidnas finanser, att sortera bohag och bestämma vad som ska sparas eller vad som ska säljas eller skänkas bort. Det kan också handla om att sköta allt det juridiska.

För många som mister en anhörig kan det vara nog så traumatiskt med att hantera själva dödsfallet. Att då behöva ordna med alla praktiska göromål kan för många te sig rentav omöjligt. Ligger dödsboet i Kristianstad kan man därför vända sig till exempelvis Garpenhus för hjälp.

Hur man kan förenkla processen På auktion

Ett dödsfall medför ofta att efterlevande anhöriga eller arvtagare får många praktiska göromål som måste åtgärdas. Många som avlider har inte ordnat med sina finanser, skrivit testamente om vem som ska få vad eller skött allt det juridiska. För de efterlevande innebär det ofta att de, förutom att planera begravning, får många nya uppgifter som måste hanteras. Bohag ska sorteras, de efterlevande ska hantera det juridiska och alla ekonomiska frågor. För många innebär ett dödsfall även konflikter i familjen. Även om alla har haft en bra relation innan dödsfallet kan det hända att att konflikter uppstår. När en konflikt uppstår innebär det ofta att det även blir en juridisk tvist mellan dödsbodelägarna, vilket kan medföra en lång process innan dödsboet är skiftat. Det finns många fall där ett dödsbo har lämnats oskiftat under flera år, vilket skapar problem för alla arvtagare. I många fall drar kostnaderna iväg då jurister och advokater måste kopplas in.

För att förenkla processen efter att någon har avlidit finns det flera saker som man kan göra. Det absolut bästa är självklart att den avlidna har ordnat allt innan denne dör, genom att t.ex. skriva ett testamente. Så är ofta inte fallet, varför de efterlevande blir tvungna att utföra alla uppgifter efteråt.Testamente om möbler

Ett enkelt sätt att förenkla för de efterlevande är att sälja dödsboet till ett företag som köper alla den avlidnas tillgångar och själva rensar ut hemmet. Att detta sköts av någon annan förenklar för de efterlevande, som slipper sortera alla saker, sälja det som kan säljas och skänka eller slänga bort resterande saker. Det finns flera firmor som köper avlidnas bohag, bland dem Garpenhus. Den avlidnes tillgångar säljs då på auktion. Att sälja dödsboet medför att dödsboet får inkomster som sedan kommer att delas ut bland arvtagarna. Efter en så traumatisk händelse som ett dödsfall kan det vara skönt att förenkla processen så mycket som möjligt, också för att minska konflikter mellan de efterlevande. Att sälja dödsboet kan då vara en bra idé.