Du som funderar på att sälja ett boende som tillhört en avliden släkting kan öka dess värde genom att förnya inredningen. Innan dess bör du dock göra en bouppteckning, det vill säga, en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Såhär går bouppteckningen till

Du som är delägare i dödsboet bör ta hjälp av två utomstående förrättningspersoner med juridiskt ansvar. Du kan göra så att processen känns smidigare genom att informera dig om vad den innebär och anlita professionell hjälp så snart som möjligt. Mer om själva försäljningen av ett dödsbo finns att läsa i vår artikel Att sälja dödsbon.

Steg för steg

  • Bouppgivaren – den person som stod den avlidne närmast och känner till situationen bäst – ska lämna uppgifter om boet.
  • Uppgifter om tillgångar, skulder och livsförsäkring antecknas och värderas.
  • Den som är ansvarig för egendomen efter det att personen i fråga avlidit är också ansvarig för att bouppteckningen skickas inom fyra månader.
  • Bouppteckningen ska innehålla original av bouppteckningen och testamenten (alternativt bestyrkta kopior av de senare), arvsavståenden, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, och original av fullmakt.
  • Arvskiftet är sista steget. Det handlar om upprättandet av juridiska dokument som visar hur tillgångarna ska fördelas mellan arvingarna. Lagarna som styr arvskifte bör följas i fall att det inte finns något testamente.

Skaffa professionell hjälp 

gammal soffa i stockholmDet finns få saker som känns svårare än att förvalta ett dödsbo som tillhört en av våra nära och kära. Att veta att man bör hålla på med långa, ibland invecklade juridiska processer i en fas då man helst vill få sörja i fred kan vara väldigt jobbigt. Det är därför många väljer att anlita begravningsbyråer eller jurister som tar hand om förvaltningen och bouppteckningen – du slipper ordna detaljer som betalning av räkningar och annat pappersarbete och kan därmed ta det lite lugnare.

Du som måste ordna en bouppteckning i Stockholm bör börja i god tid. Abrahamssons Bouppteckningskonsult är ett företag som sedan starten år 2012 erbjuder efterlevande hjälp med bouppteckning, samboavtal och testamente. De uppdrag de tar hand om innebär allt från snabbt avklarade bouppteckningar till betydligt längre, mer invecklade processer – inget uppdrag är för svårt tack vare personalens breda juridiska kompetens och långa erfarenhet inom området. De känner ett genuint engagemang för de människor de hjälper och bemöter därför alla på ett personligt och respektfullt sätt. Du kan läsa mer eller kontakta dem via bolagets hemsida www.bouppteckningstockholm.nu.